telefoon: (053) 433 13 66    contact    route
 

Home
Disclaimer

Aansprakelijkheid

Logies- en Vergaderaccommodatie Logica streeft er naar om de bezoeker zo actueel en correct mogelijk van informatie te voorzien. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Logies- en Vergaderaccommodatie Logica sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info(at)drienerburght.nl

Privacy

Logies- en Vergaderaccommodatie Logica respecteert de privacy van alle bezoekers van www.drienerburght.nl/logica/. Als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Logies- en Vergaderaccommodatie Logica worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

 
 
     
 
  Disclaimer  ·   Leveringsvoorwaarden  ·   Colofon